ΒΟΥΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτώνται οδηγίες για το θέμα " ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ" , σχετικές με τα φύλλα εργασιών που σας δίνονται , με σκοπό την επίλυση τυχόν αποριών. 

 Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχ.Έτος 2011-12
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
"ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΑ) "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΡΓΑΣ ΠΕ13 3 ΝΑΙ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ


Κεντρικό Ερώτημα


 • Ποιά η σημασία της διατήρησης και προστασίας της ελληνικής πανίδας ; (ελληνική όρνιθα)
Υποερωτήματα:
 • Γνωρίζουν οι μαθητές ότι υπάρχει ένα είδος ελληνικής όρνιθας που κινδυνεύει να εξαφανιστεί ;
 • Ποιά η σημασία της προστασίας των εγχώριων ειδών ελληνικής πανίδας ;
 • Ποιά χαρακτηριστικά έχουν κάνει τα εγχώρια είδη πιο ανθεκτικά στο ελληνικό περιβάλλον και ποιά η σημασία της προστασίας τους από τις διάφορες επιμειξίες ;


  Σκοπός:
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες οικολογική σκέψη και συνείδηση ώστε να κατανοούν , να παρεμβαίνουν και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες προστασίας των εγχώριων ειδών
 • Να κατανοήσουν οτι η διατήρηση της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας είναι ανεκτίμητο κεφάλαιο και εθνικός πλούτος που πρέπει να προστατευτεί
 • Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στην συλλογική εργασία και να αποκτήσουν ενεργητική στάση απέναντι στα οικολογικά προβλήματα
 • Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία ώστε να γεφυρώσουν τον ρεαλισμό με την φαντασία
  (Το θέμα προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις αυτοτελώς από όλες τις ομάδες,με εσωτερικό καταμερισμό των υποθεμάτων του)
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Α' Λυκείου με τις προυπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για τα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα
Ε. ΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α)
Πεδίο Περιβάλλον και Αειφορία
Στόχος:

 • Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τα σύχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναπτύξουν πολιτικ'η σκέψη και συνείδηση.
Να αναφέρουν τους λόγους που ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης,καταστρέφει είδη που κατάφεραν να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν στο ελληνικό περιβάλλον χιλιάδες χρόνια πριν.
Β) Πεδίο ανθρωπιστικών μαθημάτων
Έκθεση-έκφραση
Στόχος
 • Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
 • Να εξασκιθούν στην παραβολή τεκμηριωμένων κείμενων με στόχο την κριτική παρουσιάση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
Κείμενα
Στόχος
Να προσδιορίζουν σε ποιήματα και σε πεζά κείμενα και σε τραγούδια,εικόνες,μύθους και θρύλους για την ντόπια πανίδα.Από τον Κρυστάλλη τον Βιζυηνό και τον Παπαντωνίου ο πετεινός που ξυπνά όλο το χωριό με το λαλημα του στο παλιό φράκτη μέχρι τις κότες που η γιαγιά προσπαθεί να προστατεύσει από την πονηρία της αλεπούς στα παλιά αναγνωστικά.

3)Πολιτική-Δίκαιο-Κοινωνιολογία.

Να προσπαθήσουν οι μαθητές μέσα από ομάδες πίεσης,Μ.Κ.Ο. και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίησης της Πολιτείας για κάποια στοιχειώδη νομεθετική ρύθμιση προκειμένου να προστατευτούν τα ντόπια είδη χλωρίδας και πανίδας.

Γ) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός
Εικαστικά
Στόχος
Να εκφραστούν δημιουργικά οι μαθητές μέσα από τη ζωγραφική,το κολάζ,τις μεικτές τεχνικές.

Μουσική
Στόχος
 • Να αναδείξουν μουσικά κομμάτια που έχουν υμνήσει την πανίδα(πετεινός,γάιδαρος,γλάρος,γάτα)μέσα από την ελληνικό κινηματογράφο.
 • Να παράγουν ένα μουσικό έργο που να σχετίζεται με το θέμα.
Δ)Πεδίο Μαθηματικά,Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογία.
Μαθηματικά
Στόχος
 • Να επεξεργάζονται πίνακες και να υπολογίζουν στατιστικά στοιχεία.
Τεχνολογία
Στόχος
 • Να χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου,λογιστικών φύλλων για τη συγγραφή της εργασίας.
 • Να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για την βιβλιογραφική τους έρευνα.
 • Να δημιουργούν παρουσιάσεις.
 • Να επεξεργάζονατι βίντεο και φωτογραφίες.
Ε)ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ
Οι δραστηριότητες της Ερευνητικής Εργασίας εξελίσσονται κυκλικά
α)από τη σχολική τάξη -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες συνομιλούν,ανταλλάσοντας απόψεις,σκέψεις και εμπειρίες,με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα.
β)στο πεδίο -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες συλλέγουν πληροφορίες διευκρινλιζουν πτυχές του θέματος και τις καταγράφουν σε σημειώσεις ή σε κασετόφωνα,σε φωτογραφίες και σε βίντεο.
γ)στη σχολική τάξη όπου οι μαθητές επεξεργάζονται τα δεδομένα ώστε να προσπαθήσουν να παραουσιάσουν την πραγματικότητα με πυρήνα το θέμα της ερευνητικής εργασίας,πάνω στο οποίο οι μαθητές διαλέγονατι και διαβουλεύονται.
ΜΕΘΟΔΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 • Εννοιολογικός χάρτης
 • Θυρεός
 • Χαρτόνια εργασίας
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Κείμενα από εφημερίδες και περιοδικά
 • Παρουσίαση
 • Ομαδική συζήτηση
 • Έρευνα πεδίου
 • Βιβλιογραφική έρευνα
 • Βιντεοσκόπηση
 • Μαγνητοφώνηση
 • Μοσυική
 • Φωτογραφίες
 • Πίνακες
 • Power point
 • blog
 • wiki
ΣΤ) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές και οι μαθήτριες ανακαλύπτουν και αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά της εγχώριας όρνιθας και πως αυτή κατάφερε να προσαρμοστεί στο ελληνικό περιβάλλον στο πέρασμα των χρόνων।
 • Στο δεύτερο στάδιο προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά των άλλων ποικιλιών ορνίθων που υπάρχουν στα σύγχρονα ντόπια και ξένα ορνιθοτροφεία।
 • Στο τρίτο στάδιο τέλος οι μαθητές αποφασίζουν συνεκτιμώντας και τον λόγο των συμπολιτών τους τον τρόπο με τον οποίο θα αναδείξουν το πρόβλημα της εξαφάνισης των ντόπιων ειδών από την αθρόα εισαγωγή ποικιλιών ξένων προς το ελληνικό περιβάλλον καθώς επίσης και τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα έδιναν λύση στο πρόβλημα.
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Η/Υ
 • Σύνδεση στο διαδύκτιο
 • Εκτυπωτής
 • Φωτογραφική μηχανή
 • Κάμερα
 • Δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο
 • Φάκελοι ( ατομικοί και ομαδικοί )
 • Χαρτόνια-χρώματα
Ζ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ