ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτώνται οδηγίες για τα θέματα " ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ" και" ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ", σχετικές με τα φύλλα εργασιών που σας δίνονται , με σκοπό την επίλυση τυχόν αποριών.